top of page

Fdileague Group

Public·122 members
Michael Trotter
Michael Trotter

Borebardha dhe shtate xhuxhat: një përrallë e famshme shqiptareBorebardha dhe shtate xhuxhat: njà pÃrrallà e famshme shqiptare
Borebardha dhe shtate xhuxhat Ãshtà njà pÃrrallà e njohur nà tà gjithà botÃn, por qà ka njà version tà veÃantà nà gjuhÃn shqipe. Kjo pÃrrallà tregon historinà e njà vajze tà bukur qà iku nga mbretÃresha e keqe dhe gjeti strehà nà shtÃpinà e shtatà xhuxhave nà pyll. Por mbretÃresha e zbuloi vendndodhjen e saj dhe provoi ta vriste me njà mollà tà helmuar. MirÃpo, njà princ i guximshÃm e shpÃtoi BorebardhÃn dhe e Ãoi nà pallatin e tij.
borebardha dhe shtate xhuxhat shqipKjo pÃrrallà Ãshtà pjesà e trashÃgimisà kulturore shqiptare dhe Ãshtà pÃrkthyer dhe dubluar nà shqip nga shumà burime. Njà nga mà tà famshmet Ãshtà filmi vizatimor i vitit 1937 nga Walt Disney, i cili u bà filmi i parà vizatimor me zanore nà histori. Ky film u shfaq pÃr herà tà parà nà ShqipÃri nà vitin 1958 dhe u prit me entuziazÃm nga publiku. Filmi ka njà kolonà zanore tà pasur me kenge dhe muzikà qà kanà mbetur nà kujtesÃn e shumà brezave.


PÃrveà filmave vizatimor, kjo perrallle Ãshtà adaptuar edhe nà forma tà tjera artistike, si libra, lojra, teatÃr, opera, balet etj. Njà nga versionet mà tà reja Ãshtà ai i YouTube, ku mund tà gjeni video me tregime dhe kukulla pÃr fÃmijà nà gjuhÃn shqipe. Kjo Ãshtà njà mÃnyrà argtuese dhe edukative pÃr tà njohur mite dhe legjenda tà lashta shqiptare.


Borebardha dhe shtate xhuxhat Ãshte nj


Borebardha dhe shtate xhuxhat Ãshtà njà pÃrrallà qà pÃrmban mesazhe tà rÃndÃsishme pÃr jetÃn. Ajo na mÃson se bukuria e vÃrtetà nuk Ãshtà vetÃm fizike, por edhe shpirtÃrore. Ajo na tregon se dashuria dhe miqÃsia mund tà triumfojnà mbi urrejtjen dhe xhelozinÃ. Ajo na bÃn tà vlerÃsojmà punÃn e ndershme dhe bashkÃpunimin. Dhe ajo na kujton se gjithmonà duhet tà kemi kujdes nga njerÃzit qà na duan tà keq.


Kjo perrallle Ãshtà njà thesar i pasur i kulturÃs shqiptare, qà meriton tà lexohet dhe tà shikohet nga tà gjithÃ. Ajo Ãshtà njà dritare qà na lidh me botÃn e magjishme tà fÃmijÃrisÃ, ku gjithÃka Ãshtà e mundur. Ajo Ãshtà njà histori qà na bÃn tà ndihemi mirà dhe tà lumtur.


Njà nga elementet mà tÃrheqÃs tà kÃsaj pÃrralle Ãshtà karakterizimi i personazheve. Borebardha Ãshtà njà vajzà e ÃmbÃl, e dashur dhe e ndihmueshme, qà bÃn miq me tà gjithÃ. Ajo Ãshtà njà shembull i mirÃsisà dhe tà ndershmerisÃ. Shtatà xhuxhat janà njà grup i ngjashÃm, por me personalitete tà ndryshme. Ata janà tà sjellshÃm, tà zemÃrgjerà dhe tà guximshÃm. Ata e pranojnà BorebardhÃn nà shtÃpinà e tyre dhe e mbrojnà nga mbretÃresha e keqe. MbretÃresha Ãshtà njà grua e bukur nà pamje, por shumà e ligjshme nà zemÃr. Ajo Ãshtà njà shembull i xhelozisà dhe tà keqijave. Ajo nuk duron dot tà ketà dikà mà tà bukur se ajo dhe bÃn Ãdo gjà pÃr ta shkatrruar BorebardhÃn. Princi Ãshtà nj


Princi Ãshtà njà burrà i bukur, i menÃur dhe i zemÃrmirÃ, qà e dashuron BorebardhÃn me tà parÃn qà e sheh. Ai Ãshtà njà shembull i dashurisà sà vÃrtetà dhe i besnikÃrisÃ. Ai e shpÃton BorebardhÃn nga gjumi i pÃrjetshÃm dhe e bÃn gruan e tij. Tà katÃr personazhet kryesorà kanà njà rol tà rÃndÃsishÃm nà zhvillimin e ngjarjeve dhe nà transmetimin e mesazheve tà perrallles.


Njà tjetÃr element interesant i kÃsaj perralle Ãshtà simbolika e disa objekteve dhe ngjyrave. Molla e kuqe Ãshtà njà simbol i helmimit dhe i mashtrimit. Ajo duket e shijshme dhe e shendetshme, por nà tà vÃrtetà Ãshtà e rrezikshme dhe e vdekjeprurÃse. Ajo pÃrfaqson gjithashtu kontrastin midis bukurisà sà jashtme dhe asaj tà brendshme. Pasqyra magjike Ãshtà njà simbol i vanitetit dhe i xhelozisÃ. Ajo tregon gjithmonà tà vÃrtetÃn, por mbretresha e keqe nuk e pranon dot atÃ. Ajo Ãshtà obsesionuar me pamjen e saj dhe nuk sheh dot vlerat e tjera. Ngjyra e bardhà Ãshtà nj e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page